Strona główna

 

Człowiek rzeczą świętą dla człowieka. Seneka”

 

Fundacja Europejskie Centrum Opieki Symeon

 

Fundacja „Europejskie Centrum Opieki Symeon” jest samofinansującą się organizacją pozarządową.

Naszym głównym celem jest zapewnianie profesjonalnej opieki ludziom starszym.

Wielu z nas ma rodziców i dziadków, którzy wymagają naszej pomocy, a współczesna rzeczywistość

nie zawsze pozwala znaleźć czas i możliwości, aby osobiście się o nich zatroszczyć.

Chcąc zapewnić naszym seniorom godne i bezpieczne życie szukamy fachowego wsparcia.

Fundacja pomoże Państwu w doborze opiekunów, którzy zapewnia codzienną opiekę

 i będą wspierać psychicznie Państwa bliskich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundacja „Europejskie Centrum Opieki Symeon” – Opieka Seniora